با عذرتراشی یا بیماری شکست پذیری مقابله کنید

» با عذرتراشی یا بیماری شکست پذیری مقابله کنید

با عذرتراشی یا بیماری شکست پذیری مقابله کنید


اگر می خواهید خود را برای کسب پیروزی آماده کنید باید موضوع مورد مطالعه خود را مردم قرار دهید؛برای این کار تمام وقت مردم را زیر نظر بگیرید تا اصول و قوانین کسب موفقیت را کشف کنیدو آن ها را در زندگی خود به کار بگیرید.در مردم شناسی خود تعمق کنید! درمی یابید که افراد ناموفق از یک بیماری فکری که اندیشه هایشان راسرکوب می کند، رنج می برند؛ ما نام این بیماری را عذرتراشی گذاشته ایم که همه افراد ناموفق دارای نوع پیشرفته این بیماری و همه افراد متوسط دست کم نوع خفیف آن را دارند.در ضمن متوجه خواهید شد که عذرتراشی توجیه کننده تفاوت بین افراد فعال و آن دسته افراد دیگری است که به شکل رقت انگیزی به کار کنونی خود چسبیده و همیشه در اضطراب از دست دادن آن هستند و همینطور در خواهید یافت که هر چقدر فرد موفق تر باشد کمتر عذر و بهانه انجام کاری دارد.آن هایی که در زندگی به جایی نرسیده اند و برنامه ای هم برای این کار ندارند همیشه برای دفاع از خود یک کتاب توجیهات آماده دارند. افرادی که کارهایشان چنگی به دل نمیزند در توضیح چرا نداریم یا چرا نمی توانیم و... همیشه حاضر جوابند. زندگی افراد موفق را مورد برسی قرار دهید تا پی ببرید کهتمام بهانه هایی را که یک آدم معمولی می آورد یک آدم موفق هم می تواند بیاورد اما این کار را انجام

نمی دهد.آخرین مطالب این وبلاگوگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان  ساخت وبلاگ