به موفقیت خود ایمان داشته باشیم

» به موفقیت خود ایمان داشته باشیم

موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است؛از جمله رفاه در زندگی،خانه مناسب استفاده از تعطیلات،مسافرت،جدیدترین امکانات،امنیت مالی و بهره مندسازی فرزندان از بیشترین امتیاز ها.موفقیت یعنی کسب احترام، بزرگی و عزت در محیط کار و در عرصه اجتماع، موفقیت یعنی آزادی ورهایی از نگرانی ها،موفقیت یعنی احترام به خود و دیدن آنکه زندگی پیوسته شادمانه تر می شود و می توان برای اطرافیان و آشنایان خود فرد مفیدی بود و کاری انجام داد.هر انسانی طالب موفقیت بوده و خواهان بهترین چیزهایی است که زندگی می تواند به او بدهد؛ هیچ شخصی از حرکت لاک پشتی و زندگی متوسط خشنود نیست و هیچکس دوست ندارد با حقارت زندگی کند. در این جمله معروف که ایمان قادر است کوه را از جا برکند، نشانه ای از حکمت عملی وسرنوشتساز به چشم می خورد.اگر به راستی ایمان داشته باشید که می توانید کوهی را حرکت دهید، در این کار موفق خواهید شد.بسیاری از مردم فاقد چنین اعتقادی هستند و توانایی حرکت کوه ها را ندارند.شاید بعضی مواقع این جملات را شنیده باشید که می گویند احمقانه است که تنها با گفتن ای کوه حرکت کن، کوه شروع به حرکت کند؛ این غیرممکن است. اما لازم است بدانید کسانی که این گونه می اندیشندایمان را با آرزو اشتباه می گیرند؛ آن ها درست می گویند زیرا با آرزو کردن نمی توان یک کوه را بهحرکت درآورد، آرزوی صرف نمی تواند شما را در ردیف صاحبان درآمدهای کلان و... قرار دهد باید حتما در نظر داشته باشید که نیروی ایمان نه چیز سحرانگیزی است و نه اسرارآمیر بلکه ایمان به این گونه عمل می کند که با اعتقاد به این که از عهده انجام کاری برمی آییم؛ روش انجام دادن آن کار نمایان می شود.کلید انجام کارها همیشه به سوی انسانی می آید که ایمان دارد می تواند کاری را به سرانجام برساند.
آخرین مطالب این وبلاگوگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان  ساخت وبلاگ